STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

DROGA KRZYŻOWA

ROZWAŻANIA W CZASIE NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ DLA PRACOWNIKÓW PIÓRA

WYDAWNICTWO "ZNAK" KRAKÓW 1959